menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Khớp lệnh số 6: Sáng như bóng đèn RAL, dư địa tăng từ 20% đến 40%.
1. Kết quả kinh doanh tăng trưởng & định giá hấp dẫn
+ Quý 3/2023: Doanh thu thuần đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Cùng chiều, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lãi gộp đạt gần 315 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng, tăng 64%, góp phần đưa doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.
+ Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu năm 2023, doanh thu đạt 6.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng, sau 9 tháng kinh doanh, Rạng Đông đã hoàn thành được 80% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra.
+ Định giá hâp dẫn: Mức định giá hợp lý của RAL theo P/E quanh 8 sẽ quanh 207 ngàn đồng/cp.
2. Đồ thị : Mẫu hình tam, mẫu hình trên template
+ Trên đồ thị tuần của RAL đang chuẩn bị bứt phá mẫu hình tam giác ở vùng 112 ngàn đồng/cp.
+ Trên đồ thị ngày của RAL giá đang nằm trên các đường MA20, MA50, MA200 ngày.
3. Chiến lược đầu tư:
+ Canh mua cổ phiếu RAL vùng quanh 109 ngàn đồng/cp, dừng lỗ 105 ngàn đồng/cp.
+ Vùng chốt lãi RAL : Ngắn hạn vùng 130 ngàn đồng/cp đến 140 ngàn đồng/cp. Dài hạn vùng 150-160 ngàn đồng/cp.
Lưu ý: Thanh khoản RAL thấp đây là nhược điểm đối với nhà đầu tư NAV lớn, nên việc tham gia cần cân nhắc tỷ trọng
Chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ