Quang Long

Vietinbank vượt kế hoạch lợi nhuận 2019

Chủ đề: Tài chính
Vietinbank vượt kế hoạch lợi nhuận 2019

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, kết quả kinh doanh năm 2019 của ngân hàng vượt các mục tiêu kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020., Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, năm 2019 ngân hàng tiếp tục chủ động phát triển tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi phí hợp lý nhất.

Đồng thời, Vietinbank điều hành tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, doanh nghiệp có tiềm năng, lợi thế phát triển của Việt Nam, thuộc đối tượng được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển với quy mô chiếm 60% tổng danh mục tín dụng.

Vietinbank vượt kế hoạch lợi nhuận 2019

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ

Vị lãnh đạo của Vietinbank khẳng định, trong năm 2019, ngân hàng đã triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp trong Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, Vietinbank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ.

Đồng thời phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo chuỗi liên kết, phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/nhóm khách hàng; nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Ngoài ra, Vietinbank đã ứng dụng rộng rãi CNTT trong phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị; nâng cao năng suất lao động; đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ;

Do tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được như kế hoạch, VietinBank đã chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng và điểm nhấn quan trọng là tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô, thu thuần dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 1,2%. Lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, VietinBank đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt tăng vốn và thực hiện tăng vốn điều lệ, VietinBank sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực Basel II.

Về định hướng hoạt động trong năm 2020, VietinBank xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn trong 3 năm tiếp theo để hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển dài hạn.

Trong đó, cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng phân khúc khách hàng SME và bán lẻ; phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng; đa dạng cơ cấu doanh thu.

Đồng thời đẩy mạnh xử lý các khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời, hiệu quả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lý nhất; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh.

Tại Hội nghị này, Chủ tịch HĐQT VietinBank cũng đề xuất một số nội dung để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động ngân hàng, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới như:

1. Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành nhanh chóng hoàn tất việc sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN để các NHTM nhà nước và VietinBank tăng vốn đáp ứng chuẩn mực Basel II về tỷ lệ an toàn vốn, và VietinBank đề xuất Chính phủ, NHNN tiếp tục tăng vốn mới cho VieitnBank để mở rộng khả năng tăng trưởng kinh doanh, phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước.

2. Đề nghị NHNN phê duyệt cho phép VietinBank sắp xếp, phân bổ lại mạng lưới Phòng giao dịch khác địa bàn tỉnh/thành phố. Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ của VietinBank cho các địa bàn, đặc biệt những khu vực đang có nhu cầu để phát triển kinh tế, khu vực nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN.

3. Đề nghị Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chương trình số hóa, áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống, xã hội. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và có cách thức khai thác hiệu quả vào các hoạt động kinh tế, ngân hàng, tài chính, phục vụ phát triển đất nước và quản lý xã hội.

4. Tiếp tục có giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa các ngân hàng với các công ty fintech. Chú trọng đầu tư đồng bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong các giải pháp ngân hàng dựa trên nền tảng số hóa.

5. Cần mở rộng và phát triển thị trường vốn có độ sâu tài chính hơn. Có chính sách cởi mở cho phép các tổ chức tài chính, DN, các nhà đầu tư tiếp cận thị trường dễ dàng hơn; cải cách hệ thống thể chế và giải pháp kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chí xếp hạng về thị trường chứng khoán, qua đó tăng cường thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Trần Anh

theleader

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Xem thêm Xem thêm