menu
24hmoney
copy link Copy link
Mới giảm được vài hôm đã đua nhau bắt dao rơi kiểu này coi chừng đứt tay... Nên nhớ là giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới hơn chục triệu đồng/lượng

Vàng rớt giá thảm sau mỗi giờ: Nhà đầu tư nhỏ lẻ đua nhau mua nhưng không biết điều này dễ ôm thua lỗ

Chủ đề: Hàng hóa