Lâm Nghiệp Sài Gòn thoái vốn tại GTNFoods, thu về 28 tỷ đồng

Bạch Ngọc

, ngày 28/06/2020 07:28 AM (GMT+7)

Lâm Nghiệp Sài Gòn thoái vốn tại GTNFoods, thu về 28 tỷ đồng

Lâm Nghiệp Sài Gòn thoái vốn tại GTNFoods, thu về 28 tỷ đồng

Lâm Nghiệp Sài Gòn đã thu về hơn 28 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi GTNFoods, tương ứng với giá bán trung bình tương ứng là 15.900 đồng/cp