Hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào từ dịch do virus Corona?