24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Ngọc Trân

Đại hội VietinBank: Tăng vốn còn chờ sửa đổi Nghị định

Chuyên mục: Tài chính
Đại hội VietinBank: Tăng vốn còn chờ sửa đổi Nghị định

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của VietinBank tổ chức sáng 23/5 sau một tháng lùi lại vì dịch Covid-19

Chủ trương tăng vốn từ nguồn vốn làm ra năm 2017-2019 đã được các bộ ngành đồng ý. Cũng theo Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ, hiện chỉ còn chờ công việc cuối là sửa đổi Nghị định 91, Nghị định 32 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Vừa hỗ trợ các doanh nghiệp vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, không cắt giảm nhân sự
Sau một tháng lùi lịch vì dịch Covid-19, sáng 23/5, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 120 cổ đông.
Báo cáo tại Đại hội về hoạt động kinh của Vietinbank trong giai đoạn dịch, lãnh đạo ngân hàng cho biết đã chủ động để đảm bảo sức khỏe CBNV, khách hàng đến giao dịch và hỗ trợ khách hàng cá nhân doanh nghiệp để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng.
“Nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng bởi chuỗi liên kết trong nước và trên thế giới, thị trường đầu ra bị ảnh hưởng nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, thu hẹp, thậm chí tạm dừng sản xuất. Tổng cầu, thu nhập giảm xuống cũng ảnh hưởng tín dụng tiêu dụng, các khoản vay tiêu dùng sản xuất”/ Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ đánh giá tác động của dịch bệnh đến nay vẫn còn khó lường đoán bởi các nước khác chưa kiểm soát được dịch bệnh trong khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam lớn với kim ngạch xuất nhập khẩu cao gấp đôi quy mô GDP.
Về kế hoạch kinh doanh của VietinBank, người đứng đầu ngân hàng cho biết lợi nhuận nửa đầu năm nay ước tính đạt 6.000 tỷ đồng, tức gấp đôi so với kết quả quý I. Còn với kế hoạch cả năm, nhà băng này vẫn đang bỏ ngỏ trong tờ trình tại đại hội lần này do chỉ tiêu lợi nhuận đang được trình các cơ quan thẩm quyền.
Hoạt động hỗ trợ khách hàng giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ hay cơ cấu lại nợ đều tác động đến lãi dự thu, trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận ngân hàng. VÌ vậy, VietinBank vẫn đang bám sát cập nhật tình hình và dựa trên việc cân đối giữa mục tiêu vừa hỗ trợ các doanh nghiệp vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Về con người, định hướng của VietinBank là không cắt giảm nhân sự nhưng sẽ cơ cấu lại các bộ phận. Ông Thọ cũng cho biết VietinBank là một trong số những ngân hàng đi đầu đổi mới tổ chức bộ máy, hàng năm bình chọn các CBNV tiêu biểu để đào tạo cán bộ nguồn. Việc tuyển dụng tại trụ sở chính vẫn được thực hiện, ucnfg vì sự phát triển lâu dài quy mô, hiệu quả và cơ cấu chất lượng nhân sự.
Trong quý I/2020, quy mô tín dụng giảm hơn 1%, nguồn vốn huy động vẫn tăng trưởng dương. Ở thời điểm hiện tại, dư nợ của VietinBank tiếp tục giảm thêm (ở mức khoảng 2%), chủ yếu do nhu cầu của nền kinh tế chưa phục hồi khiến cầu tín dụng vẫn giảm. Năm 2020, dư nợ tín dụng theo kế hoạch tăng 4-8,5% (trần tín dụng được NHNN cấp hồi đầu năm) và huy động vốn tăng dự kiến 5-10%. Quy mô tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 1-3%.
“Nguồn vốn huy động luôn chủ động, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Trong trường hợp tăng trưởng tín dụng 8,5% như được giao, tăng trưởng vốn huy động dự kiến 10%”, Chủ tịch VietinBank cũng giải thích thêm về con số kế hoạch tăng trưởng khá linh hoạt được trình.
Tăng vốn chờ sửa đổi Nghị định 32
Cũng do nhu cầu tín dụng giảm, hệ số CAR của VietinBank đến thời điểm hiện tại không còn “căng” như thời gian trước. Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 22 là 10%, lớn hơn mức tối thiểu 9% quy định. Còn theo chuẩn Basel II quy định tại Thông tư 41 , CAR cũng cao hơn quy định 8%, đạt 8,6%.
Hệ số CAR cao giúp ngân hàng vẫn đảm bảo được bộ đệm dự phòng cần thiết. Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng vốn của VietinBank tiếp tục là vấn đề cần giải quyết khi nền kinh tế phục hồi. Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ cho biết hiện nay phương án tăng vốn từ nguồn vốn làm ra năm 2017-2018 đã được Chính phủ và các bộ ngành thống nhất, chỉ còn chờ công việc cuối cùng sửa đổi Nghị định 91, Nghị định 32 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo phương án này, ngân hàng hoặc sẽ giữ trong lợi nhuận để lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.
Đối với năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận trình các cổ đông cũng tương tự để bổ sung vốn tự có cho ngân hàng.
Việc cải thiện hệ số CAR còn được thực hiện qua việc phát hành trái phiếu thứ cấp, cơ cấu lại danh mục tài sản có, trái phiếu thứ cấp. Riêng năm 2019, ngân hàng đã phát hành thành công trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2 với qui mô 5.550 tỷ đồng.
Việc thoái vốn ở một số công ty con đã được thực hiện trong năm 2019 như hoàn tất thoái vốn đầu tư tại Saigonbank, thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí VietinBank, Công ty TNHH MTV Quản lí Quỹ VietinBank. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn trong năm 2020.
Lãnh đạo VietinBank khẳng định đảm bảo đủ nguồn vốn tự có cần thiết để đảm bảo tăng trưởng, đồng thời, cũng sẽ triển khai áp dụng Basel II ngay khi được tăng vốn.
Trích xong 50% trái phiếu VAMC sau gần một năm rưỡi bán nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank đã tăng lên 1,8% vào cuối quý I/2020. Một phần bởi các khoản nợ xấu có khả năng thu hồi trong kế hoạch quý I chưa thực hiện nên chưa thể giảm xuống, đồng thời, ảnh hưởng kép khiến có những doanh nghiệp đã khó khăn lại tiếp tục khó khăn hơn vì dịch bệnh. Dù nợ xấu hiện vẫn như hồi cuối quý I, nhưng ngân hàng dự kiến đưa về mức 1,5% vào cuối quý II thông qua tăng dư nợ tín dụng và giảm các khoản nợ xấu.
Cũng trong ba tháng đầu năm, VietinBank đã mua lại được 3.100 tỷ đồng trái phiếu VAMC , qua đó giảm dư nợ trái phiếu còn trên 9.000 tỷ đồng. Kể từ cuối năm 2018 khi ngân hàng bán nợ xấu cho VAMC, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro là 50% sau một năm rưỡi, vượt so với yêu cầu cần phải trích (tối thiểu 20% mỗi năm). Cũng theo ông Lê Đức Thọ, đây là con số tích cực phản ánh nỗ lực và kết quả kinh doanh của VietinBank.
Đại hội VietinBank: Tăng vốn còn chờ sửa đổi Nghị định
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần này, ngân hàng cũng thực hiện xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm hai Thành viên HĐQT đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của MUFG Bank. Ba thành viên mới được bầu vào HĐQT gồm hai người đến từ cổ đông lớn MUFG Bank và bà Nguyễn Thị Bắc (hiện là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro Ngân hàng TNHH Indovina) làm Thành viên HĐQT độc lập.
Các tờ trình ở kỳ Đại hội lần này đều được thông qua. Trừ báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020 có tỷ lệ tán thành 94,4% do 181,4 triệu cổ phiếu tương đương hơn 5% số cổ phần biểu quyết quyết định không có ý kiến với tờ trình này. Các nội dung khác đều được tán thành với tỷ lệ gần như tuyệt đối.
Thanh Thủy
Báo Đầu Tư
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484