menu
24hmoney

Lĩnh vực: Chứng khoán

Giải thích thuật ngữ

Cổ đông lớn

Theo Luật Chứng khoán 2019, cổ đông lớncổ đông sở hữu số cổ phần chiếm tỷ lệ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông lớn đối với công ty

Quyền của cổ đông lớn:

 • Tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.
 • Đề xuất các chủ trương quan trọng của công ty.
 • Theo dõi và kiểm tra hoạt động của công ty.
 • Tham gia bầu cử và giám sát Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban giám đốc của công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông lớn:

 • Thực hiện các quyền của mình một cách trung thực và không vi phạm các quy định của pháp luật.
 • Không sử dụng quyền của mình để gây thiệt hại cho công ty hoặc các cổ đông khác.
 • Báo cáo với cơ quan quản lý chứng khoán và công ty về việc sở hữu cổ phần của mình đạt mức cổ đông lớn và sự thay đổi của nó.
 • Đăng ký, lưu giữ, bảo mật và không tiết lộ thông tin liên quan đến quyền sở hữu của mình đối với cổ phần của công ty.

Nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin về quyền sở hữu cổ phần của mình đối với công ty đó. Cụ thể, cổ đông lớn phải thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin sau:

Thông báo với công ty và cơ quan quản lý chứng khoán:

 • Khi đạt được mức sở hữu cổ phần tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 • Khi đạt được mức sở hữu cổ phần tối thiểu 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75% hoặc 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Công bố thông tin trên trang web của công ty:

 • Thông tin về số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty.
 • Thông tin về số lượng và tỷ lệ cổ phần đã mua bán, chuyển nhượng hoặc quyền sử dụng cổ phần.
 • Thông tin về tên, địa chỉ và quốc tịch của cổ đông lớn.

Việc công bố thông tin của cổ đông lớn nhằm đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động giao dịch cổ phiếu, tạo điều kiện cho các cổ đông khác và nhà đầu tư có thông tin chính xác và đầy đủ để đưa ra quyết định đầu tư.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả