Giải thích thuật ngữ: Cổ tức bằng cổ phiếu

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%, nghĩa là với việc nắm giữ 100 cổ phiếu người đó sẽ nhận được thêm 30 cổ phiếu mới.

Cũng như việc trả cổ tức bằng tiền mặt, bản chất của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không làm tăng giá trị cổ phần mà bạn đang nắm giữ ở thời điểm đó. 

Ví dụ: bạn đang có 100 cp HPG. Cty công bố trả cổ tức theo tỉ lệ 1:1 và ngày chốt quyền là 20/6. Đến ngày 19/6 giá HPG là 50.000đ/cp (tương đương bạn có thể bán thu về 5.000.000đ). Đến ngày 20/6 giá HPG sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức nên giá tham chiếu sẽ rớt xuống còn 25.000đ/cp. Như vậy giá trị cổ phiếu HPG của bạn ở ngày GDKHQ vẫn là: 200 cp x 25.000đ = 5.000.000đ, nhưng bạn chỉ có 100cp giao dịch được ngay, còn 100cp nhận cổ tức phải chờ sau một thời gian nhất định.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cổ tức bằng cổ phiếu"