Công bố thông tin sai hạn, DIG bị xử phạt 60 triệu đồng