Cổ đông DTL không đồng ý hủy niêm yết trên HOSE

Văn Tuấn

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:51 AM (GMT+7)

Cổ đông DTL không đồng ý hủy niêm yết trên HOSE

Chuyên mục : Chứng khoán

Cổ đông DTL không đồng ý hủy niêm yết trên HOSE

Với tỷ lệ 0.02% số phiếu biểu quyết “Đồng ý” của các cổ đông không phải là cổ đông lớn, ĐHĐCĐ CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL) không thông qua Nghị quyết về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UPCoM.