Giải thích thuật ngữ: UpCom

Sàn chứng khoán Upcom là nơi giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết. Sàn Upcom được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty niêm yết ở sàn Upcom cũng phải đảm bảo các yêu cầu về thông báo thông tin nhất định như BCTC hàng năm. Nhưng độ minh bạch, công khai, tính thanh khoản và chất lượng doanh nghiệp chưa bằng HNX. Tuy vậy vẫn có một số mã đáng chú ý như: HVN, QNS, ACV, ...

Cổ phiếu niêm yết tại sàn Upcom có biên độ dao động giá +-15%, lớn nhất trong 3 sàn tại VN nên rủi ro cao và dễ đầu cơ hơn. Tuy nhiên, vì rủi ro cao nên giá cổ phiếu Upcom thường khá thấp. Số lô (lượng cổ phiếu quy định trong 1 lần giao dịch) đặt lệnh ở sàn này phải là bội của 100.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "UpCom"