Chuyện nhân sự cấp cao Eximbank nóng lên trước thềm đại hội

Lê Kiều Trang

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:33 AM (GMT+7)

Chuyện nhân sự cấp cao Eximbank nóng lên trước thềm đại hội

Chuyện nhân sự cấp cao Eximbank nóng lên trước thềm đại hội

Ngày 30/6 tới, Eximbank sẽ tổ chức đồng thời ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường năm 2020. Nhưng từ trước đó, nhân sự cấp cao tại ngân hàng này đã là chủ đề “nóng”.