Chứng khoán 24h: HNG báo lỗ 2.308 tỷ đồng năm 2019, khối ngoại chỉ còn bán ròng 16 tỷ đồng