Giải thích thuật ngữ: Giá trị vốn hóa thị trường

Là tổng giá trị của doanh nghiệp được thị trường định giá ở thời điểm hiện tại. Giá trị này bằng tổng khối lượng cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành nhân với giá cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán mà doanh nghiệp đó niêm yết.Ví dụ Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn Vingroup (VIC) hiện nay là 3.191.621.230 cổ phiếu, giá cổ phiếu VIC ngày 9/5/2019 là 112.500đ/1cp. Như vậy giá trị vốn hóa thị trường của VIC được xác định là: 3,191,621,230cp x 112.500đ = 359.376,55 tỷ đồng 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá trị vốn hóa thị trường"