menu
24hmoney
Tín hiệu
HNG (HOSE)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

(Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company)
3.89 +0.04 (+1.04%)

Cập nhật lúc 14:44:46 28/11

KL: 1,898,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

159.9

-16.3%

151.4

2.4%

127

-40.6%

151.8

-50.5%

191

-49.7%

147.9

-41.4%

213.9

-17.7%

306.7

-49.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

159.9

-16.3%

151.4

2.4%

127

-40.6%

151.8

-50.5%

191

-49.7%

147.9

-41.4%

213.9

-17.7%

306.7

-49.5%

Giá vốn hàng bán

260.4

30.2%

198.4

30.1%

168.7

17%

616.8

20.3%

373.1

5.3%

283.8

-21%

203.4

6.8%

773.8

4.3%

Lợi nhuận gộp

-100.5

44.8%

-47

65.5%

-41.7

-496.9%

-464.9

0.5%

-182.1

-1,194%

-135.9

-857.6%

10.5

-74.8%

-467

-132.6%

Thu nhập tài chính

7.1

16.3%

11.3

1,200%

6.3

32.9%

33.1

586.3%

6.1

-70.9%

0.9

101.7%

4.7

-97.2%

4.8

-99.5%

Chi phí tài chính

87.6

60.8%

97.1

74.2%

72.7

46.4%

97.2

67.7%

223.3

-171.9%

376.7

-172.7%

135.4

-162.2%

300.9

-26.9%

Chi phí tiền lãi

81.9

-8.3%

98.2

-122.9%

63.7

-2.4%

89.6

-34.6%

75.7

1%

44.1

63.5%

62.2

-60%

66.5

69%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

7.5

623.9%

4.1

51.1%

10.8

-29.7%

20.1

79.5%

-1.4

64.5%

2.7

-64%

15.4

229.9%

11.2

24.8%

Chi phí bán hàng

6.3

-3.5%

7.5

-93%

5.8

-24.4%

5.8

36.5%

6.1

92%

3.9

92.4%

4.7

88.2%

9.2

75.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

17.8

-26.1%

22.3

2.6%

17.9

-51.5%

40.6

18%

14.2

9%

22.9

59.1%

11.8

12.1%

49.6

13.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-197.6

53.1%

-158.4

70.4%

-121

0.2%

-555.4

31.5%

-421

-146.9%

-535.8

-97.6%

-121.3

-210.3%

-810.8

-283.6%

Thu nhập khác

1.2

N/A

21.3

N/A

N/A

N/A

126

8,733%

N/A

N/A

0

-99.4%

0

-98.8%

1.4

-93.5%

Chi phí khác

-1.8

54.4%

-1.5

94.8%

-2.5

8.8%

-2,326.5

-10,586%

-3.9

84.4%

-28.2

-336%

-2.7

97.5%

-21.8

71.8%

Thu nhập khác, ròng

-0.6

85.4%

19.9

170.4%

-2.5

8.3%

-2,200.6

-10,715%

-3.9

83.7%

-28.2

-438.1%

-2.7

97.5%

-20.3

63.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-198.2

53.4%

-138.5

75.4%

-123.5

0.4%

-2,756

-231.6%

-424.9

-118.2%

-564

-104%

-124

-3,704%

-831.1

-315.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.3

51.8%

0

15.4%

0.2

-258.9%

0.3

78%

0.6

-2,615%

0

-1,138%

0.1

66.2%

1.2

-12.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.5

-105.2%

3.9

-41.1%

11.3

-1.3%

37.1

-325.2%

9.7

-27.6%

6.6

-95.5%

11.4

241.8%

16.5

175.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.8

-108.7%

3.9

-41.2%

11.1

-2.5%

37.4

-344.3%

9.1

-31.9%

6.6

-95.5%

11.4

256.5%

15.3

166.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-199

52.1%

-134.7

75.8%

-112.4

0.2%

-2,793.4

-242.4%

-415.8

-129.3%

-557.4

-332.3%

-112.6

-1,799%

-815.8

-324.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-199

52.1%

-134.7

75.8%

-112.4

0.2%

-2,793.4

-242.4%

-415.8

-129.3%

-557.4

-332.3%

-112.6

-1,799%

-815.8

-326.5%

EPS Quý

-179

52.3%

-122

75.7%

-101

1%

-2,511

-241.2%

-375

-128.7%

-502

-332.8%

-102

-1,800%

-736

-326.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại