menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ

vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu, thường được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông (hoặc vốn chủ sở hữu đối với các công ty tư nhân), là số tiền sẽ được trả lại cho các cổ đông của công ty và tất cả các khoản nợ của công ty đã được thanh toán trong trường hợp công ty giải thể. Trong trường hợp mua lại, vốn chủ sở hữu bằng giá trị bán công ty trừ đi bất kỳ khoản nợ nào mà công ty còn nợ không được chuyển nhượng cùng với việc bán.

Ngoài ra, vốn cổ đông có thể đại diện cho giá trị sổ sách của một công ty. Vốn chủ sở hữu đôi khi có thể được thanh toán dưới dạng hiện vật, đại diện cho quyền sở hữu tỷ lệ với cổ phiếu của một công ty.

Vốn chủ sở hữu có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán và là một trong những phần dữ liệu phổ biến nhất được các nhà phân tích sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty.

Lưu ý:

- Vốn chủ sở hữu đại diện cho giá trị sẽ được trả lại cho các cổ đông của công ty nếu tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ của công ty đã được thanh toán xong.

- Vốn chủ sở hữu là mức độ sở hữu còn lại trong một công ty hoặc một tài sản sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ liên quan đến tài sản đó.

- Vốn chủ sở hữu đại diện cho cổ phần của các cổ đông trong công ty, được xác định trên bảng cân đối kế toán của công ty.

- Vốn chủ sở hữu bằng tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả và được sử dụng trong một số tỷ số tài chính quan trọng như ROE.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857


copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại