Giải thích thuật ngữ: Giá trần

Là mức giá cao nhất có thể giao dịch được trong 1 phiên giao dịch.

Tại sàn HoSE, giá trần cao hơn tối đa 7% so với giá tham chiếu.Tại sàn HNX, giá trần cao hơn tối đa 10% so với giá tham chiếu.Tại sàn UpCom, giá trần cao hơn tối đa 15% so với giá tham chiếu.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá trần"