Giải thích thuật ngữ: Giá tham chiếu

Giá tham chiếu là mức giá làm cơ sở cho việc tính giới hạn dao động biên độ giá chứng khoán trong phiên giao dịch.  Ví dụ: cổ phiếu X (HoSE) có giá tham chiếu là 100,000đ, nếu giá đang giao dịch là 105,000 thì mức tăng là 5%; Biên độ giá của HoSE là +-7% nên trong phiên đó, giá giao dịch của cổ phiếu X nằm trong khoảng từ 93,000 đến 107,000

Giá tham chiếu tại sàn HNX, HoSE là giá đóng cửa của phiên ngay trước đó. Còn tại UpCom là giá cơ sở của phiên trước.Giá tham chiếu trên bảng điện tử là mức giá được hiển thị màu vàng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá tham chiếu"