Giải thích thuật ngữ: giá bán

Là giá do các nhà đầu tư đặt lệnh và gửi lên sàn nhằm bán 1 cổ phiếu nào đó. Giá bán ứng với một số lượng bán (dư bán) nhất định. Để lệnh đặt hợp lệ, giá bán cần nằm trong khoảng biên độ giá.

Ví dụ: cổ phiếu X (sàn HoSE, biên độ 7%)

ông A, đặt lệnh bán 1,000 cổ phiếu X ở giá bán 100,000đ/cổ

bà B, đặt lệnh bán 800 cổ phiếu X ở giá bán 100,500đ/cổ

chị C, muốn bán 800 cổ phiếu X ở giá 90,000 sẽ không hợp lệ vì giá nằm ngoài biên độ cho phép, nên sẽ không đặt lệnh được.

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "giá bán"