menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Dư bán

Số lượng cổ phiếu ở từng mức giá đang "sẵn hàng" (có người đang đặt lệnh bán) trên thị trường. Dư bán lớn hơn dư mua, chứng tỏ nhu cầu thị trường ít, "hàng tồn", giá nhiều khả năng sẽ giảm.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán