menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Cổ tức

Cổ tức là hình thức phân phối lợi nhuận của công ty cho cổ đông, được sự đồng ý của HĐQT.  Để được nhận cổ tức, cổ đông của các công ty phải sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Cổ tức có thể là cổ tức tiền hoặc cổ tức cổ phiếu.

Tóm tắt: 

- Cổ tức là hình thức phân phối lợi nhuận của công ty cho cổ đông, được sự đồng ý của HĐQT.

- Cổ tức như một hình thức ghi nhận sự đóng góp của các nhà đầu tư khi đã góp vốn vào công ty. 

- Thông thường, khi thông báo cổ tức, giá cổ phiếu sẽ tăng lên một khoản tương ứng. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán