Giải thích thuật ngữ: Lực mua

Giống như lực trong môn vật lý, lực bán được hiểu là độ mạnh của các lệnh bán trên thị trường. Giữa hai bên kéo co, bên nào khoẻ hơn (lực lớn hơn) thì bên đó thằng. Trên thị trường, nếu lực mua > lực bán thì giá cổ phiếu có xu hướng tăng và ngược lại.