Giải thích thuật ngữ: Cắt lỗ

Là việc bán ra cổ phiếu đã mua và đang lỗ để thu tiền về nhằm tránh bị lỗ nặng thêm. Hoạt động cắt lỗ thường diễn ra khi người đang nắm giữ cổ phiếu đã mua ở mức giá cao hơn tại thời điểm đó phải đón nhận những thông tin xấu về doanh nghiệp  hoặc lúc thị trường chung có xu hướng giảm mạnh bởi những thông tin thiếu tích cực. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một mức chịu đựng rủi ro nhất định (ví dụ, -5%, - 10%...) , khi giá cổ phiếu giảm tới ngưỡng chịu đựng thì việc cắt lỗ sẽ được thực hiện.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cắt lỗ"