Giải thích thuật ngữ: Chốt lời

Chốt lời là việc bán ra cổ phiếu đã mua và đang có lãi để thu tiền về nhằm đảm bảo chắc ăn thành quả đầu tư. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một mức kì vọng nhất định (ví dụ, 7%, 15% hay 20%...), khi giá tăng đạt kì vọng của nhà đầu tư hoặc khi nhà đầu tư xác định giá khó có thể tăng thêm được nữa thì việc chốt lời sẽ được thực hiện.*Kinh nghiệm của những người đầu tư chứng khoán lâu năm đã đúc rút ra một câu kinh điển: "chốt lời không bao giờ sai".

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Chốt lời"