menu
24hmoney

Bài của Tạ Ngọc Tân

Pro
[Video] Dòng chứng khoán hồi phục, đáy chưa?
Thị trường có phiên hồi phục về hỗ trợ quan trọng 1020 điểm (Vùng tích lũy giai đoạn tháng 2-3/2023). Dòng chứng khoán SHS, ORS,CTS... tăng trần và nhiều cổ khác tăng mạnh từ 4% đến hơn 6%.
Bình thường, dòng chứng chỉ báo đi trước thị trường, dòng chứng tăng mạnh phản ánh kỳ vọng thị trường hồi phục. Tuy nhiên, 1 phiên tăng của chứng khoán cũng như thị trường chưa thể khẳng định đây chắc chắn là đáy, đây đơn thuần phiên phản ứng tại hỗ trợ mạnh. Chúng ta cần vài phiên để tín hiệu rõ hơn và cần có dòng tiền chấp nhận mua giá cao thì đáy ngắn hanh xác nhận. Một số kỹ thuật tại vùng đáy hay xuất hiện như: phân kỳ dương giữa RSI và giá, có những mẫu hình 2 đáy...
Các nhận định được trình bày chi tiết trong video.
Nhà đầu tư lưu ý
4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ