menu
24hmoney
Tín hiệu
VIP (HOSE)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

(Viet Nam Petroleum Transport Joint Stock Company)
11.25 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:04 12/04

KL: 103,000 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

126.6

-41.8%

132.7

-32.5%

134.1

-47.1%

157

-24.7%

217.5

10.2%

196.5

45.1%

253.7

55%

208.5

12.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

126.6

-41.8%

132.7

-32.5%

134.1

-47.1%

157

-24.7%

217.5

10.2%

196.5

45.1%

253.7

55.2%

208.5

12.7%

Giá vốn hàng bán

117

5.2%

99.8

26.9%

94.8

61.1%

122.4

44.2%

123.3

31%

136.5

-1.3%

243.4

-66.2%

219.3

-25.5%

Lợi nhuận gộp

9.6

-89.8%

32.9

-45.1%

39.3

284.1%

34.7

421.2%

94.2

402%

59.9

9,022%

10.2

-39.7%

-10.8

-204.2%

Thu nhập tài chính

11.4

33.8%

13.7

131.1%

15.1

148.1%

13.7

128.1%

8.5

25.1%

5.9

-14.6%

6.1

10.2%

6

110.4%

Chi phí tài chính

0.7

77.3%

0

98.5%

0.5

115.4%

0.2

96.4%

2.9

50%

3

55.8%

3.1

50.7%

4.8

26%

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2

77.2%

2.9

52.6%

3.1

50.5%

4.1

35.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

-3.8

45.2%

2

124%

N/A

N/A

-2

38.3%

-6.9

-414.8%

-8.4

-249.3%

-4.8

-179.2%

Chi phí bán hàng

1.6

-114.3%

0.7

29.9%

0.8

32%

0.6

42.3%

0.7

14.6%

1

-4.8%

1.2

2.9%

1.1

17.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

18.6

-27.4%

12.7

-13.8%

12.8

-9.3%

13.6

-17.5%

14.6

-18.3%

11.2

13.1%

11.7

2.5%

11.6

5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

0.2

-99.8%

29.4

-33%

43.3

637.5%

34

226.3%

82.4

2,494%

43.9

408.5%

-8.1

-1,371%

-26.9

-219.9%

Thu nhập khác

1.2

-99.5%

0.1

N/A

0

-99.3%

0

-73.3%

219.4

3,443%

0

-100%

1.1

-96.8%

0

-74.7%

Chi phí khác

-0

98.3%

-0

93.9%

-0

91.5%

-0.2

90.8%

-0.9

-290.1%

-0.2

-110.2%

-0.2

-391.4%

-1.6

N/A

Thu nhập khác, ròng

1.2

-99.5%

0.1

141.1%

-0

-101.3%

-0.1

91.3%

218.5

3,561%

-0.2

-152.8%

0.9

-97.5%

-1.6

-1,071%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.3

-99.5%

29.5

-32.5%

43.3

702.7%

33.9

218.7%

300.9

3,190%

43.7

415.8%

-7.2

-120.5%

-28.6

-245.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.2

99.6%

5.8

-223.8%

8.4

-6,135%

6.6

-7,161%

55

-3,950%

1.8

-4,157%

0.1

98.1%

0.1

-45.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

108.4%

0.7

47.3%

0.3

115.4%

0

96.5%

0.2

88.8%

1.4

-486.7%

1.7

-291.8%

0.9

-199.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.2

99.6%

6.6

-105.9%

8.2

-337.7%

6.6

-575.5%

55.2

-1,729%

3.2

-1,044%

1.9

74.8%

1

-172.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.1

-99.5%

22.9

-43.4%

35.1

488%

27.2

192.2%

245.6

3,911%

40.5

387%

-9

-132.7%

-29.5

-242.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.1

-99.5%

22.9

-43.4%

35.1

488%

27.2

192.2%

245.6

3,911%

40.5

387%

-9

-132.7%

-29.5

-242.6%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại