menu
24hmoney
Tín hiệu
SMB (HOSE)

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

(Sai Gon -Mien Trung Beer Joint Stock Company)
37.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:09 19/04

KL: 12,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

327.2

28.8%

358.4

0.3%

340.4

-2.1%

367.2

-8%

254

-10.3%

357.2

-4.8%

347.7

57.9%

399.2

23.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-38.1%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

80.4%

Doanh thu thuần

327.2

28.8%

358.4

0.3%

340.4

-2.1%

367.2

-8%

254

-10.3%

357.2

-4.8%

347.7

57.9%

399.2

23.6%

Giá vốn hàng bán

249.5

-26.7%

272.1

3.4%

244.2

2%

265.2

4.2%

197

4.6%

281.6

-2.7%

249.4

-50%

276.7

-20.8%

Lợi nhuận gộp

77.7

36.3%

86.3

14.1%

96.2

-2.2%

102

-16.7%

57

-25.7%

75.7

-25.3%

98.3

82.2%

122.4

30.3%

Thu nhập tài chính

0.8

205.7%

13.3

27.9%

0.2

1,466%

8.7

61.1%

0.3

2,739%

10.4

45.1%

0

-92.5%

5.4

330.5%

Chi phí tài chính

0.9

49%

0.7

26.6%

0.8

-14%

1

10.1%

1.7

-5.3%

1

-62.7%

0.7

27.9%

1.2

-134.1%

Chi phí tiền lãi

0.9

49.1%

0.6

32.3%

0.8

-13.3%

1

10%

1.7

-5.3%

1

-59.6%

0.7

27.4%

1.2

-210.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

23.3

-43.9%

21.6

4.8%

20.6

3.1%

19.2

-6.1%

16.2

-31%

22.7

-58.4%

21.3

-106.1%

18.1

-6.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

24.9

-25.3%

22.6

-5.4%

23.8

-17.7%

21.4

-7.9%

19.8

-10.6%

21.5

-24.6%

20.2

-17.6%

19.9

-8.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

29.5

50.8%

54.6

33.6%

51.1

-8.9%

69.1

-22.1%

19.6

-56.4%

40.8

-46.4%

56.1

119.1%

88.8

49.1%

Thu nhập khác

0.2

-67.7%

0.4

123.4%

0.5

-44.3%

0.8

-69.1%

0.5

-59%

-1.5

-190.8%

0.9

57.8%

2.6

-4.7%

Chi phí khác

-0.1

65.7%

0

106.8%

-0.3

46.9%

-0.3

56.8%

-0.3

35.4%

-0.5

72.8%

-0.6

-30.8%

-0.7

-20%

Thu nhập khác, ròng

0.1

-70.2%

0.4

119.5%

0.2

-39.1%

0.5

-73.3%

0.2

-71.7%

-2

-9,837%

0.3

168.2%

1.9

-11%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

29.6

49.5%

55

41.4%

51.3

-9.1%

69.6

-23.2%

19.8

-56.7%

38.9

-49%

56.4

119.3%

90.7

47%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

6

-28.2%

11.6

-45.8%

10.3

10.5%

13.3

26.9%

4.6

49.3%

7.9

47.9%

11.5

-101.4%

18.1

-45.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

1.6

-883.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2

-1,593%

0

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

6

-28.2%

13.2

-63.1%

10.3

10.6%

13.3

26.9%

4.6

49.3%

8.1

46.7%

11.5

-101.5%

18.1

-45.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

23.6

56%

41.7

35.7%

41

-8.7%

56.4

-22.3%

15.1

-58.5%

30.8

-49.5%

44.9

124.4%

72.5

47.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

23.6

56%

41.7

35.7%

41

-8.7%

56.4

-22.3%

15.1

-58.5%

30.8

-49.5%

44.9

124.4%

72.5

47.4%

EPS Quý

791

56%

1,399

35.7%

1,375

-8.7%

770

-68.3%

507

-58.5%

1,031

-49.5%

1,506

124.4%

2,431

47.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại