menu
24hmoney
Tín hiệu
SMA (HOSE)

Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

(Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company)
8.50 -0.07 (-0.82%)

Cập nhật lúc 14:44:59 08/12

KL: 700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

31

N/A

13.6

-41.7%

5.4

-32.7%

23

-32.5%

23.4

62.5%

8.1

65.4%

34.1

16.8%

28.4

17%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

31

N/A

13.6

-41.7%

5.4

-32.7%

23

-32.5%

23.4

62.5%

8.1

65.4%

34.1

16.8%

28.4

17%

Giá vốn hàng bán

10.4

N/A

9.6

-8.3%

8.6

4.7%

12.1

31.9%

8.9

-6.1%

9

-10.6%

17.8

-53.6%

8.8

7.8%

Lợi nhuận gộp

20.6

N/A

4

-72.3%

-3.2

-225.1%

10.9

-33.2%

14.5

140.9%

-1

70.3%

16.3

-7.3%

19.6

33%

Thu nhập tài chính

0.1

N/A

0

-98.3%

0

-14.8%

0

-0.6%

0

4,273%

0

4.6%

0

-27.2%

0

-29.4%

Chi phí tài chính

5.2

N/A

9.2

-180.2%

1.4

43.4%

5

-18.6%

3.3

14.5%

2.4

19.9%

4.2

14.3%

3.6

14.4%

Chi phí tiền lãi

5.2

N/A

10.6

-221.8%

1.4

43.4%

5

-20%

3.3

14.8%

2.4

19.9%

4.2

15.3%

3.6

14.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0.1

-466.9%

0

74.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

0.9

N/A

0.4

42.9%

0.6

-70.2%

0.7

1.1%

0.7

-124.4%

0.4

4.4%

0.7

-46.5%

0.6

-9.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

14.5

N/A

-5.6

-152.8%

-5.2

-36.5%

5.2

-53.8%

10.6

463.9%

-3.8

43.5%

11.3

-7.4%

15.4

54.6%

Thu nhập khác

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2

73,930%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-6.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

-5.9

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2

73,930%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

100%

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.5

N/A

-5.6

-152.8%

-5.2

-36.5%

6.5

-42.8%

10.6

463.9%

-3.8

43.5%

11.3

129.8%

15.4

51.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

3.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

3.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

8.5

N/A

-5.7

-154.1%

-5.2

-36.5%

3.3

-70.8%

10.6

463.9%

-3.8

43.5%

11.3

129.8%

15.4

51.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

8.5

N/A

-5.7

-154.1%

-5.2

-36.5%

3.3

-70.8%

10.6

463.9%

-3.8

43.5%

11.3

129.8%

15.4

51.3%

EPS Quý

N/A

N/A

-537

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại