SHS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

30.10 +0.30 (+1.01%)

Cập nhật lúc 15:01:15 14/05

KL: 7,382,500 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store