menu
24hmoney
Tín hiệu
PVM (UPCOM)

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

(Petrovietnam Machinery–Technology Joint Stock Company)
16.00 +0.10 (+0.63%)

Cập nhật lúc 15:03:17 18/07

KL: 1,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

339.8

32.8%

401.7

17.9%

314.5

45%

383.7

72.6%

255.9

-32.2%

340.6

214.6%

216.9

-2.6%

222.3

68.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

339.8

32.8%

401.7

17.9%

314.5

45%

383.7

72.6%

255.9

-32.2%

340.6

214.6%

216.9

-2.6%

222.3

68.7%

Giá vốn hàng bán

319.4

-31%

386.6

-18.1%

301.1

-49.4%

373.4

-78.6%

243.8

33.2%

327.3

-213.2%

201.5

5.5%

209.1

-71.8%

Lợi nhuận gộp

20.3

68.4%

15.2

13.7%

13.4

-13.1%

10.4

-21.8%

12.1

-1.5%

13.3

254.9%

15.4

60.8%

13.2

31.9%

Thu nhập tài chính

2.5

409.5%

56.5

214.1%

160.5

278.3%

138.5

1,653%

0.5

-92.7%

18

-0.5%

42.4

5.9%

7.9

13.9%

Chi phí tài chính

4

35.3%

1

73.8%

17.9

-123.2%

4.7

-165.8%

6.2

-69.1%

3.7

-163.3%

8

-519.2%

1.8

-86.3%

Chi phí tiền lãi

2.2

28.1%

1.6

29.7%

3.4

-125.7%

2.8

-80.2%

3.1

-63.2%

2.2

-61%

1.5

-42.1%

1.6

-66.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

22.6

-247.9%

17.8

-99.3%

13

13.2%

11

-0.7%

6.5

48.5%

8.9

-55.2%

14.9

-56.3%

11

-16.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

13.5

-474.8%

57.7

-382.9%

22.2

-99.6%

50.6

-790%

2.4

60.2%

12

-131.2%

11.1

1.6%

5.7

36.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-17.3

-595.5%

-4.8

-169.6%

120.7

409.5%

82.4

2,966%

-2.5

20.8%

6.8

-28.5%

23.7

-13.7%

2.7

210.1%

Thu nhập khác

7.7

62.4%

10.4

547.7%

5.4

212.2%

6.3

-40.8%

4.7

-67.4%

1.6

-38.4%

-4.8

-222.1%

10.6

210.5%

Chi phí khác

-0.2

27.8%

-10.9

N/A

-25.1

-335%

-17.5

-63.8%

-0.2

69.3%

-0

92.8%

10.7

N/A

-10.7

N/A

Thu nhập khác, ròng

7.5

67%

-0.5

-128.9%

-19.7

-435.4%

-11.2

-12,795%

4.5

-67.3%

1.6

-38.2%

5.9

49.5%

-0.1

-102.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-9.8

-589.1%

-5.2

-161.9%

101

241.8%

71.2

2,637%

2

-81.1%

8.4

-30.6%

29.6

-5.8%

2.6

169.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.6

-1,092%

0.3

3.5%

7.8

-2,110%

0.3

-34.8%

0.3

-539.2%

0.4

-523.8%

0.4

N/A

0.2

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.6

-1,092%

0.3

3.5%

7.8

-2,110%

0.3

-34.8%

0.3

-539.2%

0.4

-523.8%

0.4

N/A

0.2

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-13.4

-886.7%

-5.6

-168.9%

93.2

219.1%

70.9

2,913%

1.7

-83.8%

8.1

-33.2%

29.2

-6.9%

2.4

143.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.6

-11.5%

2.8

292.3%

1.3

447.7%

0.7

40.5%

0.6

571.7%

0.7

319.2%

0.2

140.1%

0.5

13.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-14

-1,408%

-8.4

-213.7%

91.9

217.2%

70.2

3,688%

1.1

-89.8%

7.4

-40.7%

29

-7.4%

1.9

253.7%

EPS Quý

-362

-1,392%

-217

-214.2%

2,377

223%

1,817

2,878%

28

-90.1%

190

-40.8%

736

-7.8%

61

144%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả