PGS (HNX)

Công ty cổ phần kinh doanh khí miền nam

18.30 -0.80 (-4.19%)

Cập nhật lúc 14:45:11 14/05

KL: 9,500 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh