menu
24hmoney
Tín hiệu
PET (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

(Petrovietnam General Services Js Corporation)
26.90 -0.45 (-1.65%)

Cập nhật lúc 14:44:53 07/12

KL: 1,028,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

4,324.7

-6.6%

4,590.7

30.1%

4,316.9

-12.6%

4,819

-21.3%

4,631.7

16%

3,529.8

1.6%

4,939.2

14.6%

6,125.7

43.4%

Các khoản giảm trừ

70.4

6%

64.6

10.5%

71.1

42.4%

16.1

116.1%

74.9

37.8%

72.1

3%

123.4

-27.8%

99.8

-20.3%

Doanh thu thuần

4,254.3

-6.6%

4,526.1

30.9%

4,245.8

-11.8%

4,835.1

-19.8%

4,556.8

17.7%

3,457.6

1.7%

4,815.8

14.3%

6,026

43.9%

Giá vốn hàng bán

4,056.5

6.3%

4,391.6

-38.8%

4,063.4

12%

4,570.3

19.6%

4,331.4

-17.9%

3,165

1.5%

4,616.7

-15%

5,683.9

-43%

Lợi nhuận gộp

197.8

-12.3%

134.5

-54%

182.3

-8.4%

264.9

-22.6%

225.4

13.6%

292.6

56.3%

199.1

0%

342

60%

Thu nhập tài chính

69

117.6%

89.1

135.6%

63.7

38.9%

64.1

87.5%

31.7

56.1%

37.8

59.5%

45.9

287.1%

34.2

137.3%

Chi phí tài chính

73.1

-78.4%

93.8

58.3%

87.8

-216.4%

155.3

-400.6%

41

-116.8%

225.1

-794.8%

27.8

-38.8%

31

-46.2%

Chi phí tiền lãi

62.5

-83.6%

106.4

-206.5%

71.1

-176.8%

67.7

-190.9%

34

-56.5%

34.7

-80.8%

25.7

-37.4%

23.3

-12.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

-0.5

84.5%

-0.4

-4,776%

-2.9

-2,756%

-1.4

-311.8%

-3.1

-161.1%

0

N/A

-0.1

76.8%

Chi phí bán hàng

78.7

-0.7%

82

-18.9%

68.1

9.7%

113.4

-39.7%

78.1

-18%

69

-12.7%

75.5

2.2%

81.2

9.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

47.4

-2.3%

44.2

-119.8%

40

-15.3%

64

44.9%

46.3

19.3%

20.1

58.1%

34.6

11.2%

116.1

-89.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

67.6

-25.1%

3.2

-75.5%

49.8

-53.5%

-6.7

-104.5%

90.2

17.3%

13.1

-82.6%

107.1

43.4%

147.8

165.1%

Thu nhập khác

7.7

55.3%

1.7

-59.8%

4.6

49.9%

9.9

-31.6%

5

117.7%

4.2

-14.8%

3.1

-53.8%

14.4

229.6%

Chi phí khác

-8.1

-306.2%

1.7

791.2%

-2.1

-5,297%

-0.6

55.8%

-2

-770.7%

-0.2

89%

-0

94.8%

-1.4

-704.5%

Thu nhập khác, ròng

-0.4

-112.8%

3.4

-13.8%

2.5

-16.9%

9.3

-29%

3

44.9%

4

47.8%

3

-48.6%

13.1

210.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

67.2

-27.9%

6.6

-61.2%

52.3

-52.5%

2.6

-98.4%

93.2

18%

17.1

-78.1%

110.2

36.7%

160.9

168.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

12.5

36.3%

6.2

-164.8%

12.6

41.2%

1.9

94.4%

19.6

33.7%

2.4

87.6%

21.4

-34.8%

33.1

-12.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

3.7

N/A

3.7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

16.2

17.5%

2.6

-9%

12.6

41.2%

1.9

94.4%

19.6

33.7%

2.4

87.6%

21.4

-34.8%

33.1

-12.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

51

-30.7%

4.1

-72.4%

39.7

-55.3%

0.7

-99.4%

73.6

48.9%

14.7

-75.1%

88.7

37.1%

127.8

317.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

9.4

-55.5%

0.3

-20.9%

7.1

-66%

0.2

-96.2%

21.2

478.3%

0.4

-94.7%

20.9

24.2%

5.6

86.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

41.6

-20.7%

3.8

-73.8%

32.6

-52%

0.5

-98.8%

52.4

-4.8%

14.4

-72.4%

67.8

41.7%

43.8

58.7%

EPS Quý

389

-52.6%

-27

83.7%

330

-66.6%

45

-84.4%

820

17.6%

-166

-130.5%

988

72.4%

289

-21.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại