NVB (HNX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

17.80 +1.00 (+5.95%)

Cập nhật lúc 14:45:13 14/05

KL: 10,250,500 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store