menu
24hmoney
Tín hiệu
NLG (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

(Nam Long Investment Corporation)
36.00 -2.00 (-5.26%)

Cập nhật lúc 14:45:14 19/04

KL: 4,698,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,636

0.4%

357

-59.5%

953.3

-23.2%

235.1

-60%

1,629

-63.1%

881.7

484.1%

1,240.7

209.6%

587.4

149.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,636

0.4%

357

-59.5%

953.3

-23.2%

235.1

-60%

1,629

-63.1%

881.7

484.1%

1,240.7

209.6%

587.4

149.2%

Giá vốn hàng bán

944.2

-15.9%

207.2

60.4%

392.6

42.2%

75.4

77.6%

814.6

71.6%

523.6

-602.4%

679.3

-138.8%

337.3

-72.4%

Lợi nhuận gộp

691.8

-15.1%

149.8

-58.2%

560.8

-0.1%

159.7

-36.1%

814.4

-47.3%

358.1

368.8%

561.4

382.8%

250.1

523.5%

Thu nhập tài chính

127.7

-58.4%

32

10.3%

40.5

55%

45.8

94.9%

307

443.8%

29.1

-92.2%

26.1

190.3%

23.5

201.4%

Chi phí tài chính

87.1

-25.4%

66.4

-38.3%

74.5

-75.7%

76.5

-97.8%

69.5

-34.8%

48

-157.6%

42.4

-101.7%

38.7

-82.8%

Chi phí tiền lãi

44.9

-61.5%

66.2

-71%

74.5

-58%

76.5

-125.5%

27.8

35.3%

38.7

-106%

47.2

-134.8%

33.9

-64.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

213.3

868.5%

89.4

N/A

37.2

1,375%

78.3

N/A

22

694.4%

N/A

N/A

2.5

-96%

0

-100%

Chi phí bán hàng

187

-0.4%

72.4

32.5%

128

19.1%

37.1

37.4%

186.3

51%

107.2

-1,094%

158.2

-870.7%

59.2

-467.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

167.3

16%

125

21.9%

122.2

18.4%

141.3

-5.1%

199.2

10.5%

160.1

-25.4%

149.8

-44.9%

134.5

-5.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

591.4

-14.1%

7.5

-89.5%

313.8

30.9%

28.8

-30%

688.5

-27.1%

71.8

-75.5%

239.6

406.1%

41.2

152.2%

Thu nhập khác

20.6

-21.6%

7.5

1.2%

13

296%

5.9

5.8%

26.2

168.9%

7.4

470.6%

3.3

525.1%

5.5

-98.7%

Chi phí khác

-1.4

86.3%

-11.9

-5,958%

-6.8

-619.8%

-0.3

89.1%

-10

-164.1%

-0.2

-160.1%

-0.9

-5,019%

-2.5

-36.7%

Thu nhập khác, ròng

19.2

18.5%

-4.4

-160.9%

6.2

165.5%

5.6

84.2%

16.2

172%

7.2

489.8%

2.3

361.7%

3

-99.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

610.6

-13.3%

3.1

-96%

320

32.3%

34.4

-22.2%

704.7

-25.8%

79

-73.1%

241.9

405.6%

44.2

-87.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

152.9

-17.2%

13

64.7%

90.9

-38.1%

14.8

31.6%

130.5

30.8%

36.8

-455.4%

65.9

-812.9%

21.7

-478.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

24.2

55.3%

80.8

831.3%

2.5

-84.9%

3.4

-133.3%

15.6

114.9%

8.7

13.8%

16.2

116.2%

10.1

-53.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

128.7

-12%

67.8

340.8%

88.5

-78.2%

18.2

-57.1%

114.9

36.6%

28.1

-2,941%

49.6

-17,373%

11.6

-164.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

481.8

-18.3%

70.9

39.4%

231.5

20.4%

16.2

-50.3%

589.7

-23.3%

50.9

-82.8%

192.3

299.4%

32.7

-91.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

192

25.8%

4.6

-89.2%

110.7

35.6%

9.4

-70.6%

152.7

-62.5%

43

2,043%

81.6

7,086%

32

3,081%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

289.8

-33.7%

66.3

738.7%

120.8

9.2%

6.8

980.2%

437.1

20.9%

7.9

-97.3%

110.7

135.4%

0.6

-99.8%

EPS Quý

711

-37.5%

163

676.2%

295

7.7%

18

800%

1,138

13.2%

21

-99.1%

274

112.4%

2

-99.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại