menu
24hmoney
Tín hiệu
NHA (HOSE)

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

(Ha Noi South Housing And Urban Development Corporation)
29.00 -0.45 (-1.53%)

Cập nhật lúc 14:45:23 14/06

KL: 1,814,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

34.4

72.6%

27.6

-23.6%

7.9

-69.7%

17.8

-17.7%

19.9

-18.5%

36.1

-15.7%

26.1

-4%

21.6

-19.6%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

34.4

72.6%

27.6

-23.6%

7.9

-69.7%

17.8

-17.7%

19.9

-18.5%

36.1

-15.7%

26.1

-4%

21.6

-19.6%

Giá vốn hàng bán

16.4

2.7%

11.9

60.3%

6.4

71.7%

14.9

14.7%

16.8

18.4%

30.1

20.7%

22.6

5.5%

17.5

25.8%

Lợi nhuận gộp

18

478.9%

15.6

159.3%

1.5

-56.5%

2.9

-30.4%

3.1

-19%

6

23.8%

3.5

7.5%

4.1

24.9%

Thu nhập tài chính

0

83.8%

0

-71.9%

0

-91.5%

0

-87.8%

0

-82.2%

0

2,883%

0

24%

0

379.1%

Chi phí tài chính

0.6

-108.8%

1.1

-8.2%

0.8

-104.9%

0.5

-0.2%

0.3

25.7%

1

17%

0.4

N/A

0.5

N/A

Chi phí tiền lãi

0.6

-108.8%

0.8

-135.7%

0.8

-104.9%

0.4

9.4%

0.3

25.7%

0.3

-303.2%

0.4

N/A

0.5

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6

-45.9%

8

-64.7%

1.7

32.6%

2.2

22.4%

1.8

31.3%

4.8

-70%

2.5

2.7%

2.8

-16%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

14.8

1,368%

6.5

4,123%

-0.9

-243.6%

0.2

-75.7%

1

22.6%

0.2

-79.7%

0.6

-7.4%

0.8

-3.4%

Thu nhập khác

N/A

N/A

0.3

186.4%

1

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

0.1

3,454%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0

64.9%

-0.4

-497.8%

-0

-6,165%

-0.1

27.1%

-0.1

N/A

-0.1

6.4%

-0

99%

-0.1

-138%

Thu nhập khác, ròng

-0

64.9%

-0.1

-228.4%

1

N/A

0

105.5%

-0.1

N/A

0

173.6%

-0

98.5%

-0.1

-186.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

14.8

1,447%

6.5

3,131%

0.1

-87.3%

0.2

-72.7%

1

16.1%

0.2

-71.4%

0.6

-4%

0.8

-9.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3

-1,092%

1.3

-3,157%

0

83.9%

0.1

51.9%

0.2

-50.7%

0

-174.8%

0.1

21.6%

0.2

31.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3

-1,092%

1.3

-3,157%

0

83.9%

0.1

51.9%

0.2

-50.7%

0

-174.8%

0.1

21.6%

0.2

31.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

11.8

1,571%

5.2

3,125%

0.1

-88.2%

0.1

-80.8%

0.7

7.5%

0.2

-78.7%

0.5

1.7%

0.5

3.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

11.8

1,571%

5.2

3,125%

0.1

-88.2%

0.1

-80.8%

0.7

7.5%

0.2

-78.7%

0.5

1.7%

0.5

3.7%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả