menu
24hmoney
Tín hiệu
MSR (UPCOM)

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

(MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION)
13.60 -0.30 (-2.16%)

Cập nhật lúc 11:30:05 22/07

KL: 206,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

3,092.5

-18.4%

3,190.7

-18.2%

3,594.8

1.8%

3,533

-15.8%

3,788.5

-3.7%

3,901.7

-1.6%

3,532.8

0.9%

4,194.2

33.2%

Các khoản giảm trừ

3

-48.2%

2.7

22.7%

4.8

1%

4.2

-758.8%

2

55.7%

3.6

32.5%

4.9

-2.6%

0.5

90.5%

Doanh thu thuần

3,089.5

-18.4%

3,188

-18.2%

3,589.9

1.8%

3,528.8

-15.8%

3,786.5

-3.6%

3,898.1

-1.6%

3,528

0.9%

4,193.7

33.4%

Giá vốn hàng bán

3,203.2

1.3%

3,572.6

-1.4%

3,192

-7.8%

3,298.8

4.1%

3,245.6

0%

3,524.3

-20.2%

2,960.5

1.3%

3,441

-32.9%

Lợi nhuận gộp

-113.7

-121%

-384.6

-202.9%

398

-29.9%

230

-69.4%

540.9

-20.8%

373.8

-63.7%

567.5

13.8%

752.7

35.9%

Thu nhập tài chính

66.3

-36%

129

259.7%

111.8

-44%

140.9

10.3%

103.6

-3.3%

35.9

-68.4%

199.5

107.6%

127.7

228.2%

Chi phí tài chính

519.9

-4.3%

500.4

-1.5%

547.2

7.5%

649.8

-43.7%

498.5

-30.9%

493

-33.5%

591.6

-62.3%

452.1

-26.5%

Chi phí tiền lãi

365.8

-5.6%

366.9

-22.9%

397.8

-37.3%

392.1

-45.3%

346.3

N/A

298.4

-19.2%

289.7

-2.7%

269.8

11.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

6.9

100.7%

0.8

4,177%

2.9

-30.3%

2.5

46.6%

3.4

-57.1%

0

100.7%

4.2

239.8%

1.7

92%

Chi phí bán hàng

80.6

18.7%

92.8

12.9%

98.4

10.5%

86.9

21.7%

99.1

21.1%

106.5

17.4%

109.9

6.4%

111

-4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

117.2

-48.5%

114.9

-0.2%

138.9

3.2%

166.8

1.4%

78.9

50.9%

114.7

37.5%

143.5

11%

169.2

-7.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-758.2

-2,556%

-962.9

-216.2%

-271.8

-268.4%

-530

-453.5%

-28.5

-121.8%

-304.5

-166.5%

-73.8

-56.5%

149.9

649.5%

Thu nhập khác

6.1

-66.3%

148.2

112.8%

12.8

-31.3%

2.2

-92%

18

-68.1%

69.6

40.1%

18.6

-79%

27

7,599%

Chi phí khác

-1.7

72.7%

-20.5

45.5%

-5.9

73.2%

-9.1

46.3%

-6.2

69.1%

-37.5

34%

-22.1

-476%

-17

-77.9%

Thu nhập khác, ròng

4.4

-62.9%

127.7

297.9%

6.8

294.1%

-7

-169.6%

11.7

-67.6%

32.1

545.8%

-3.5

-104.2%

10

209%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-753.8

-4,379%

-835.2

-206.6%

-265

-242.8%

-537

-435.7%

-16.8

-110.1%

-272.4

-160.5%

-77.3

-306.3%

160

538.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

14.9

-157.2%

19.6

-320.7%

22.1

-8.4%

9.5

66.5%

5.8

-8.8%

8.9

126.1%

20.4

-40%

28.4

-212.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

66.3

83.1%

25.3

-66.2%

73.6

7.8%

46.3

-30%

36.2

200.2%

74.8

12.1%

68.3

288.3%

66.1

3.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

51.5

69%

5.7

-93.2%

51.5

7.5%

36.8

-2.5%

30.4

173.4%

83.7

155.2%

47.9

1,493%

37.7

-31.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-702.4

-5,259%

-829.5

-339.6%

-213.5

-625.6%

-500.2

-353.1%

13.6

-89.2%

-188.7

-139.1%

-29.4

-172.7%

197.7

986.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

15.9

73.9%

6.7

62.4%

15.9

108.3%

14.5

-32.7%

9.1

225.8%

4.1

-75.6%

7.7

-62.5%

21.5

33.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-718.3

-16,157%

-836.2

-333.6%

-229.4

-518.8%

-514.7

-392.3%

4.5

-96.4%

-192.8

-141.3%

-37.1

-284.9%

176.1

8,506%

EPS Quý

-653

-16,425%

-761

-334.9%

-209

-514.7%

-468

-392.5%

4

-96.4%

-175

-141.3%

-34

-278.9%

160

15,900%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả