menu
24hmoney
Tín hiệu
MDF (UPCOM)

Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

(Geruco-Quang Tri Wood Joint Stock Company)
8.20 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:04:02 19/04

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

264.1

-15.8%

186.8

-37.3%

170.8

-53%

163.7

-48.4%

313.8

-7.8%

298

71.5%

363.4

24.4%

317

0.4%

Các khoản giảm trừ

0

99.7%

0.5

-120.2%

N/A

N/A

0

N/A

4.1

-5,263%

0.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

264

-14.7%

186.2

-37.5%

170.8

-53%

163.7

-48.4%

309.7

-9%

297.8

71.4%

363.4

24.4%

317

1.2%

Giá vốn hàng bán

230

22.2%

174.4

35.4%

141.3

53.8%

159.6

43.2%

295.5

-5.8%

270

-104%

305.5

-32%

281.2

-9.1%

Lợi nhuận gộp

34.1

139.4%

11.9

-57.3%

29.5

-49%

4

-88.7%

14.2

-76.7%

27.8

-32.8%

57.9

-4.8%

35.8

-35.5%

Thu nhập tài chính

0.6

383.2%

1.2

153.2%

0.6

-12.9%

0.2

-36.9%

0.1

-11.3%

0.5

183.7%

0.6

317.2%

0.3

96%

Chi phí tài chính

9

4.3%

9.5

-49.3%

10.3

-33.8%

9.3

-17.7%

9.4

-27.8%

6.4

9.7%

7.7

-9.1%

7.9

5.7%

Chi phí tiền lãi

8.8

3.6%

9.5

-49.5%

10.3

-33.2%

9.2

-18%

9.2

-24.2%

6.4

9.8%

7.7

-9.2%

7.8

6.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

26.3

-14.3%

14.4

17.9%

15.8

20.7%

12

30%

23

-65.1%

17.6

-41.2%

19.9

-15.2%

17.1

-12.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.5

-38.5%

3.2

23.5%

1.7

52.6%

3.5

23.8%

3.2

45.3%

4.1

-25.7%

3.6

5.4%

4.6

-47.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-5.1

76%

-14

-6,977%

2.3

-91.7%

-20.6

-421.1%

-21.4

-162.9%

0.2

-98.9%

27.3

-16.6%

6.4

-77.8%

Thu nhập khác

2.5

344.7%

0.1

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

0.6

1,031%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-2.7

-5,609%

0.3

253.4%

-0

-102.2%

-0.1

96.6%

-0

97.7%

-0.2

84.5%

1.6

216.1%

-2.1

49.7%

Thu nhập khác, ròng

-0.2

-134.5%

0.4

305.6%

0.1

-94.9%

-0.1

96.6%

0.5

126%

-0.2

84.5%

1.6

231.6%

-2.1

39.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-5.3

74.5%

-13.7

-42,095%

2.4

-91.9%

-20.7

-580.8%

-20.8

-165.2%

0

-99.8%

28.9

-8.6%

4.3

-83.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.7

162.8%

0

99.8%

5.5

-4.9%

0.9

79.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.7

162.8%

0

99.8%

5.5

-4.9%

0.9

79.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-5.3

69%

-13.7

-52,594%

2.4

-90%

-20.7

-712.5%

-17.2

-165.7%

0

-99.8%

23.4

-11.3%

3.4

-83.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-5.3

69%

-13.7

-52,594%

2.4

-90%

-20.7

-712.5%

-17.2

-165.7%

0

-99.8%

23.4

-11.3%

3.4

-83.9%

EPS Quý

-96

N/A

-248

N/A

43

-89.9%

-375

-714.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

426

-11.3%

61

-84%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại