KLB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

28.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:59:58 14/05

KL: 146,200 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store