menu
24hmoney
Tín hiệu
IDJ (HNX)

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

(IDJ VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)
6.60 +0.30 (+4.76%)

Cập nhật lúc 15:03:15 18/07

KL: 1,158,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

67.7

-72.4%

285.1

24.5%

67.9

-85.4%

281.3

189.8%

245.7

190.5%

229

-22.6%

465.8

91.1%

97.1

-58.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

67.7

-72.4%

285.1

24.5%

67.9

-85.4%

281.3

189.8%

245.7

190.5%

229

-22.6%

465.8

91.1%

97.1

-58.1%

Giá vốn hàng bán

35.9

79.2%

190.6

-15.5%

43

86.3%

194.9

-188.9%

172.1

-181.6%

165.1

15.7%

314.3

-95.6%

67.5

56%

Lợi nhuận gộp

31.8

-56.7%

94.4

47.9%

24.8

-83.6%

86.4

192%

73.6

213.6%

63.9

-36.3%

151.5

82.5%

29.6

-62.4%

Thu nhập tài chính

0.8

-93.4%

12.2

124.5%

12.8

434.4%

12.4

-77.9%

11.6

354.7%

5.4

2.7%

2.4

103.5%

56.3

782%

Chi phí tài chính

6.6

-238.3%

8.8

8.1%

4.2

28.4%

22.1

-313%

1.9

32.2%

9.6

-0.1%

5.9

-934.4%

5.4

-597.5%

Chi phí tiền lãi

3.5

-83.8%

3.4

45.8%

3.7

13.9%

6.8

-94%

1.9

33.5%

6.3

-52.8%

4.3

-650.1%

3.5

-354.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

64.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

188.4%

Chi phí bán hàng

8.6

75.9%

31.7

10.9%

4.9

92%

57.7

-1,844%

35.6

-1,677%

35.6

-576.1%

60.8

-798.1%

3

80.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.2

31.1%

13.4

8.3%

8.4

63%

11.2

14.5%

10.4

-17%

14.6

8.8%

22.6

-134.1%

13.1

-2.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

10.3

-72.5%

52.7

453.5%

20.2

-68.7%

7.9

-87.8%

37.3

204.8%

9.5

-86.9%

64.6

-3.9%

64.5

14.3%

Thu nhập khác

9.7

53.9%

17.3

178%

14.7

85.4%

8.3

16.9%

6.3

0.6%

6.2

-16.7%

8

91.3%

7.1

-30.3%

Chi phí khác

-0.7

87.1%

-9.3

-976.4%

-7.9

-632.8%

4.3

610.7%

-5.6

-1,331%

-0.9

-51%

-1.1

-284.3%

-0.8

-104%

Thu nhập khác, ròng

9

1,126%

7.9

48.2%

6.9

0.1%

12.5

100.8%

0.7

-87.5%

5.3

-22.4%

6.9

77.4%

6.2

-36%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

19.2

-49.4%

60.6

307.8%

27.1

-62%

20.4

-71.1%

38

110%

14.9

-81.3%

71.5

0.5%

70.8

6.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

4

48.1%

12.3

-292.2%

5.5

65.9%

4.2

69.9%

7.7

-110.5%

3.1

80.2%

16.2

-13.1%

13.9

-4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4

48.1%

12.3

-292.2%

5.5

65.9%

4.2

69.9%

7.7

-110.5%

3.1

80.2%

16.2

-13.1%

13.9

-4.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

15.2

-49.7%

48.3

312.1%

21.6

-60.9%

16.3

-71.4%

30.3

109.8%

11.7

-81.6%

55.2

-2.6%

56.8

7.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

-143.4%

0

106.3%

-0

-101.4%

0

-84.5%

0

-95%

0

-98.4%

0.1

N/A

0.1

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

15.2

-49.7%

48.3

312.1%

21.6

-60.8%

16.2

-71.4%

30.3

111.5%

11.7

-81.6%

55.1

-2.9%

56.8

7.4%

EPS Quý

88

-49.7%

278

308.8%

124

-61%

93

-79.6%

175

78.6%

68

-92.2%

318

-58.8%

456

-48.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả