menu
24hmoney
Tín hiệu
HUT (HNX)

Công ty Cổ phần TASCO

(Tasco Joint Stock Company)
19.30 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:03 28/11

KL: 5,124,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

2,556.4

742.1%

329.4

50%

295

22.9%

316.5

28.1%

303.6

87.3%

219.6

-3.4%

240

0.6%

247

14.4%

Các khoản giảm trừ

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

110.3%

0.1

96.5%

1

-33.3%

Doanh thu thuần

2,556

742%

329.4

50%

295

22.9%

316.5

28.6%

303.6

87.4%

219.6

-3.2%

240

1.3%

246

14.4%

Giá vốn hàng bán

2,285.1

-1,155%

185.3

-58.3%

196.5

-39.7%

254.3

-51.7%

181.9

-41.7%

117.1

19.2%

140.6

3.7%

167.6

33.2%

Lợi nhuận gộp

270.8

122.7%

144.2

40.5%

98.5

-0.9%

62.2

-20.7%

121.6

261.9%

102.6

24.9%

99.3

9.4%

78.4

318.5%

Thu nhập tài chính

48.3

7.5%

33

43.5%

24.6

-80.5%

173.9

-20.5%

45

1,224%

23

555.4%

126.2

6,957%

218.7

43,303%

Chi phí tài chính

118.2

-54.3%

82.4

-6.3%

73.9

1.7%

83.5

-12.1%

76.6

-17.4%

77.6

6.3%

75.2

10.1%

74.5

-28.1%

Chi phí tiền lãi

118.2

-55.2%

82.3

-6.1%

73.9

1.6%

81.5

-9.4%

76.1

-16.7%

77.6

6.3%

75.1

10.2%

74.5

-28.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-7.4

-1,443%

-7.7

-184.9%

0.6

-70.2%

0.6

-67.9%

0.6

-74.4%

9

161.7%

2.1

555.4%

1.7

6.3%

Chi phí bán hàng

91.5

-1,734%

4.8

-465.2%

4.9

49.2%

11.7

41.8%

5

-3.3%

0.8

97.2%

9.7

-12.9%

20.1

-10.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

95.9

-46%

62.5

-35.1%

42.6

-48.5%

101.3

-256%

65.7

-61.8%

46.3

-103.3%

28.7

-34.8%

28.4

47.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

6.2

-68.8%

19.7

99%

2.3

-98%

40.1

-77.2%

19.9

127.8%

9.9

121.5%

114.1

634.9%

175.7

206.7%

Thu nhập khác

12.7

660.4%

0.8

851.9%

1.5

337.9%

0.8

-12.1%

1.7

301.4%

0.1

-94%

0.4

-66.3%

1

-3.5%

Chi phí khác

-4.5

-858.5%

-4.5

-2,214%

-0.2

65%

-0.5

61.9%

-0.5

72.1%

-0.2

90.1%

-0.5

64.7%

-1.3

13.8%

Thu nhập khác, ròng

8.2

583%

-3.7

-3,310%

1.4

1,360%

0.3

187.4%

1.2

194.7%

-0.1

79.3%

-0.1

58.8%

-0.4

32.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

14.4

-31.6%

16

63.4%

3.6

-96.8%

40.5

-76.9%

21.1

128.9%

9.8

121.1%

114

627.8%

175.3

206.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.2

80.7%

3.3

-184.6%

2.7

89.4%

13.6

-1,038%

11.5

-28,718%

3.9

255.4%

25.8

-775.4%

1.5

-87.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2

80.7%

3.3

-184.6%

2.7

89.4%

13.6

-1,038%

11.5

-28,718%

3.9

255.4%

25.8

-775.4%

1.5

-87.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

12.2

27.9%

12.7

-6.9%

0.9

-99%

26.8

-84.8%

9.5

113.1%

13.7

127.9%

88.2

459.5%

176.8

215%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

4.8

1,479%

0

-95.4%

-0

97.9%

-0.1

98.2%

-0.3

96.2%

0.5

132.4%

-0.9

42.1%

-5.5

-219.1%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

7.4

-25.1%

12.7

-3.4%

0.9

-99%

26.9

-85.2%

9.9

115.5%

13.2

127.8%

89.1

486.2%

182.3

219.9%

EPS Quý

14

-50%

N/A

N/A

1

-98.4%

77

-88.5%

28

111.1%

230

227.8%

63

169.2%

668

211%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại