menu
24hmoney
Tín hiệu
HUB (HOSE)

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

(Thua Thien Hue Construction Joint Stock Corporation)
19.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:06 18/07

KL: 18,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

75.9

13.1%

99.8

-7.3%

80.8

-28.6%

106.8

-15.4%

67.1

-14.3%

107.6

3.8%

113.2

-2.1%

126.2

-14.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

0.2

78.2%

N/A

N/A

0.1

-139.6%

N/A

N/A

0.9

N/A

Doanh thu thuần

75.9

13.1%

99.8

-7.2%

81

-28.5%

106.6

-15%

67.1

-14.3%

107.5

3.7%

113.2

-2.1%

125.3

-14.9%

Giá vốn hàng bán

54.1

-32%

79.4

3%

60.5

27.4%

79.6

16.6%

41

20.4%

81.8

4.8%

83.3

1.4%

95.4

14.1%

Lợi nhuận gộp

21.8

-16.5%

20.4

-20.7%

20.4

-31.6%

27

-9.9%

26.1

-2.6%

25.6

45%

29.9

-3.8%

29.9

-17.6%

Thu nhập tài chính

1.3

-63.3%

4.3

48.6%

4.3

111.8%

4.6

141.2%

3.6

105.3%

2.9

48.7%

2.1

3.4%

1.9

-28.8%

Chi phí tài chính

0.3

26.4%

0.5

1.3%

0.7

-27%

0.6

-57.9%

0.4

-32.7%

0.5

-144.4%

0.6

-357.6%

0.4

-164.9%

Chi phí tiền lãi

0.3

26.4%

0.5

1.3%

0.7

-73.2%

0.6

-58.1%

0.4

-63.5%

0.5

-184.9%

0.4

-245.2%

0.4

-179.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

3.5

1.7%

10.4

226.7%

4.7

37%

6.2

276%

3.4

-30%

3.2

173.3%

3.5

-18.8%

1.6

-85.3%

Chi phí bán hàng

1

49.4%

1.1

40.2%

1.2

28.9%

2.2

26.5%

1.9

13%

1.8

-8.5%

1.7

52.5%

3

-22.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

0.7

91.7%

21.3

-12.8%

9.4

24.3%

17

-118.5%

9

-2%

18.9

-62.8%

12.4

7.5%

7.8

60.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

24.5

12.5%

12.3

15.2%

18.2

-12.2%

17.9

-19.6%

21.8

-1.2%

10.6

43.5%

20.8

2.5%

22.3

-19.8%

Thu nhập khác

0.5

38.3%

7.5

727.8%

1.8

31.7%

1.2

-23.3%

0.4

20.8%

0.9

-62.4%

1.4

51.7%

1.5

-18%

Chi phí khác

-1.1

-175.9%

-1.4

-117.2%

-1.3

-22.5%

-0.9

-43.2%

-0.4

2%

-0.6

-6.8%

-1

-3.4%

-0.7

36.4%

Thu nhập khác, ròng

-0.6

-11,464%

6.1

2,228%

0.6

58.9%

0.3

-71.8%

-0

94.1%

0.3

-85.5%

0.3

492.9%

0.9

4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

24

10%

18.3

68.2%

18.8

-11%

18.2

-21.6%

21.8

-0.9%

10.9

18.3%

21.1

4.6%

23.2

-19.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.5

4.2%

1.5

35.5%

2.8

28.8%

3.8

10.8%

3.7

2.7%

2.3

-739.5%

3.9

1.6%

4.2

23.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.8

-20,005%

0.4

-165.1%

0.2

-182.9%

1.4

474.3%

0

-103.2%

0.7

180.1%

0.2

-62.5%

0.4

-118.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4.3

-17.7%

1.9

-17.8%

3

19.6%

2.4

47.2%

3.7

-0.8%

1.6

-46.7%

3.7

-8.9%

4.6

-28.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

19.6

8.4%

16.4

77%

15.8

-9.2%

15.8

-15.3%

18.1

-1.2%

9.3

14.5%

17.4

3.8%

18.6

-25.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.6

-52.2%

0.7

-11.6%

0.6

-60.4%

2

-44.8%

1.2

-52.5%

0.8

-25.8%

1.6

-48.7%

3.6

-6.1%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

19.1

12.8%

15.7

85%

15.2

-4%

13.8

-8.4%

16.9

7.2%

8.5

20.4%

15.8

15.8%

15.1

-29.4%

EPS Quý

724

3.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

536

-22.4%

699

-10.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

691

-28.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả