menu
24hmoney
Tín hiệu
HDB (HOSE)

Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank)
24.35 -0.35 (-1.42%)

Cập nhật lúc 14:45:11 22/05

KL: 5,713,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Thu nhập lãi thuần

7,160.4

47.9%

7,472.5

51.5%

4,916.1

9.6%

4,954.5

8.9%

4,840.8

19.7%

4,932.1

31.4%

4,484.9

35.6%

4,551.2

31.2%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

14,378.9

30.5%

15,559.5

59.2%

13,390.9

61.6%

12,671.4

56.8%

11,018.9

53.4%

9,775.5

44.3%

8,287.2

28.1%

8,079.5

22.5%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

7,218.6

-16.8%

8,087

-67%

8,474.7

-122.9%

7,716.8

-118.7%

6,178.1

-96.9%

4,843.4

-60.3%

3,802.3

-20.2%

3,528.3

-12.9%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

356.8

-47.3%

591.8

-27.8%

318

-54.1%

600.9

-28.1%

677.2

11.3%

820

10.6%

693.3

110.8%

835.2

53.5%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

512.4

-33.4%

825.7

-11.8%

444.2

-43.8%

790.7

-13.7%

769.6

15.6%

936.1

15.4%

790.2

109.8%

916.6

54.4%

chi phí hoạt động dịch vụ

155.7

-68.5%

233.9

-101.5%

126.2

-30.2%

189.9

-133.5%

92.4

-61.1%

116.1

-66.6%

96.9

-102.7%

81.3

-63.6%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

174.9

452.9%

283.3

532%

185.9

92.6%

145.1

80.6%

-49.5

-315.4%

-65.6

-171.4%

96.5

369.1%

80.3

89.2%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

-78.7

-381.3%

-92.1

-26,335%

29.9

439.7%

75.9

691.3%

28

-27%

0.4

103.7%

-8.8

-124.7%

-12.8

-123.3%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

65.4

170.5%

111.1

2,966%

516.3

4,584%

515.4

2,564%

24.2

-92.2%

-3.9

-110.5%

-11.5

2.7%

19.3

-65.3%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

73.4

-44.2%

-109

-158.6%

114.9

-17.9%

121.6

17.3%

131.6

33.5%

185.8

1,038%

140

431.6%

103.7

17.5%

Thu nhập từ hoạt động khác

107.7

-25.1%

149.7

-8.7%

118.8

-25.8%

129.4

-10.4%

143.7

20.1%

163.9

-21.5%

160.2

88%

144.3

18.3%

Chi phí hoạt động khác

34.3

-183.4%

258.7

-1,281%

4

80.5%

7.7

80.9%

12.1

42.5%

21.9

111.4%

20.3

65.6%

40.6

-20.4%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

N/A

N/A

4.1

N/A

N/A

N/A

5.2

132%

N/A

N/A

N/A

N/A

4.5

N/A

Chi phí hoạt động

2,454.6

-25.3%

2,630.1

1.5%

2,301.9

-15%

2,238.6

-10.1%

1,958.6

-1.7%

2,671.1

-61.2%

2,000.9

-41.8%

2,033.1

-20.8%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

5,297.4

43.2%

5,627.5

76%

3,783.4

11.5%

4,174.8

17.6%

3,698.8

15.7%

3,197.7

7.5%

3,393.3

47.9%

3,548.5

38%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,269.9

-32.8%

1,242.4

-31.4%

636.1

6.6%

1,433.2

-85.6%

956.1

-42.9%

945.8

4.3%

680.9

-68.8%

772.3

-61.6%

Tổng lợi nhuận trước thuế

4,027.6

46.9%

4,385.1

94.7%

3,147.3

16%

2,741.6

-1.2%

2,742.7

8.5%

2,252

13.4%

2,712.4

43.4%

2,776.2

32.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

814.4

-48.4%

937.5

-107.2%

632.1

-16.4%

562.1

-1.1%

549

-8.3%

452.5

-14.2%

542.9

-43.6%

556.1

-31.8%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

808.1

-47.2%

981.4

-102%

632.1

-16.4%

562.1

-1.1%

549

-8.3%

485.9

-21.4%

542.9

-43.6%

556.1

-31.8%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

6.3

N/A

43.9

31.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

33.4

722.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

3,109.8

48.9%

3,343.9

92.6%

2,480.4

23%

2,158.6

3.8%

2,088

8.8%

1,736.3

15.2%

2,016

40.9%

2,079.1

34%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-103.4

2.2%

-103.7

-64.2%

-34.7

77.4%

-21

85.1%

-105.7

-3.6%

-63.2

22.7%

-153.5

-87.3%

-141

-17.9%

EPS Quý

1,075

29.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

638

-38.8%

830

-13.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

1,043

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại