HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

35.40 +0.35 (+1.00%)

Cập nhật lúc 14:46:27 14/05

KL: 5,305,000 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store