GAS (HOSE)

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

86.00 -1.90 (-2.16%)

Cập nhật lúc 14:45:38 13/04

KL: 1,358,600 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store