menu
24hmoney
Tín hiệu
EVG (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Everland

(Everland group joint stock company)
4.59 -0.13 (-2.75%)

Cập nhật lúc 14:45:07 19/04

KL: 1,493,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

220.9

-20.6%

268.2

-20.1%

315.9

-19.4%

285.2

5.1%

278.2

-0.1%

335.7

93%

392

N/A

271.4

23.6%

Các khoản giảm trừ

0.1

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

220.8

-20.6%

267.8

-20.2%

315.9

-19.4%

285.2

5.1%

278.2

-0.1%

335.7

93%

392

N/A

271.4

23.6%

Giá vốn hàng bán

214.2

21.3%

258.2

20.1%

292.7

23.6%

276.6

-6.2%

272

-3.6%

323.2

-91.5%

383.3

N/A

260.5

-22.5%

Lợi nhuận gộp

6.6

7.3%

9.7

-22.9%

23.2

165.9%

8.6

-20.6%

6.2

-61.1%

12.6

141.1%

8.7

N/A

10.8

59.1%

Thu nhập tài chính

2.1

403.8%

1.3

584.9%

7.7

25.5%

0.5

-26.9%

0.4

229.8%

0.2

57.5%

6.2

N/A

0.7

341.3%

Chi phí tài chính

1

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

87.5%

Chi phí tiền lãi

1

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

58.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.6

145.2%

1.2

512%

0.5

252.1%

1.7

N/A

0.3

-60.2%

0.2

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

1.3

-71.9%

1.3

-153.3%

2.4

-188.1%

1.7

-407.3%

0.8

-138.7%

0.5

30.3%

0.8

N/A

0.3

4.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.1

-61%

2.4

-138.3%

2.8

-66%

2.9

-17.3%

1.9

-80.8%

1

71.8%

1.7

N/A

2.4

-37.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

3.8

-7%

8.4

-26.3%

26.2

109.6%

6.2

-29.4%

4.1

-73%

11.4

1,083%

12.5

N/A

8.8

91.7%

Thu nhập khác

0.9

N/A

0

-100%

-0.1

-2,355%

0.1

2,356%

N/A

N/A

0.1

N/A

-0

N/A

0

-91.9%

Chi phí khác

-0.3

-1,873%

-0.3

30.3%

-1.2

N/A

-0.4

79%

-0

25.6%

-0.4

-202.8%

-0

N/A

-2.1

-3,342%

Thu nhập khác, ròng

0.6

3,906%

-0.3

0.2%

-1.3

-22,612%

-0.3

84.3%

-0

25.6%

-0.3

-111.6%

-0

N/A

-2.1

-40,776%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

4.4

7.4%

8.1

-26.9%

24.9

99.2%

5.8

-11.7%

4.1

-73%

11.1

1,244%

12.5

N/A

6.6

45.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.9

-9.5%

1.6

30%

5.1

-108%

1.4

17.6%

0.8

72.8%

2.3

-1,076%

2.5

N/A

1.8

-91.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.9

-9.5%

1.6

30%

5.1

-108%

1.4

17.6%

0.8

72.8%

2.3

-1,076%

2.5

N/A

1.8

-91.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

3.5

6.9%

6.5

-26.1%

19.8

97.1%

4.4

-9.6%

3.3

-73.1%

8.9

1,295%

10

N/A

4.9

33.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.3

190.7%

0.3

-85.9%

0.2

229.8%

0.1

434.7%

0.1

-90.4%

2.1

1,673%

0.1

N/A

0

-40.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

3

-6.1%

6.3

-8.1%

19.5

96.1%

4.3

-11.5%

3.2

-71.4%

6.8

1,210%

10

N/A

4.9

36.5%

EPS Quý

14

75%

29

-21.6%

91

167.7%

20

-52.4%

8

-92.5%

37

640%

34

N/A

42

-8.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại