DTP (UPCOM)

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

75.00 +4.30 (+6.08%)

Cập nhật lúc 14:44:41 16/09

KL: 14,000 CP