menu
24hmoney
Tín hiệu
DNM (UPCOM)

Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

(Danameco Medical Joint - Stock Corporation)
11.30 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 13:00:09 22/07

KL: 0 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

70

44.6%

50.2

-65.4%

70.8

-68.8%

57.5

-67.6%

48.4

-34%

145.1

101.6%

226.8

77.1%

177.7

-14.6%

Các khoản giảm trừ

0.1

95.1%

0

97.5%

0.4

61.4%

0.1

69.3%

2.5

-513.1%

0.4

65.5%

1

-479.6%

0.4

41.8%

Doanh thu thuần

69.9

52%

50.2

-65.3%

70.4

-68.8%

57.4

-67.6%

46

-37%

144.6

104.6%

225.8

76.6%

177.3

-14.5%

Giá vốn hàng bán

64.5

15.2%

55.7

49.5%

59.9

66.4%

64.1

56.6%

76.1

-25%

110.2

-110.3%

178.2

-54.8%

147.8

15.3%

Lợi nhuận gộp

5.3

117.6%

-5.4

-115.8%

10.6

-77.8%

-6.8

-122.9%

-30.2

-349.7%

34.4

88.2%

47.6

273.8%

29.5

-9.7%

Thu nhập tài chính

0

-90.8%

0.1

2.5%

0.6

33.3%

0.9

110%

0.2

98.7%

0.1

-83.5%

0.4

12.1%

0.4

432.2%

Chi phí tài chính

4.8

22.5%

3.7

9.2%

3.4

67%

3.9

17.4%

6.2

-65.2%

4.1

16.1%

10.4

-45.4%

4.7

-32.4%

Chi phí tiền lãi

4.8

16.6%

3.7

7.6%

3.4

66.5%

3.6

24.3%

5.8

-46%

4

12.3%

10.3

-33.3%

4.7

-32.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

3.2

-20.4%

3.1

10.8%

1.7

83%

1.6

85%

2.6

67.6%

3.5

11%

10.3

-406%

10.6

36.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.3

35.1%

4.7

40.1%

6

6.9%

6.5

-49%

8.2

-854.3%

7.8

-88.5%

6.4

33.5%

4.4

32.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-8

83.1%

-16.9

-188.5%

-0

-100.1%

-17.8

-273.6%

-47.1

-8,265%

19.1

231.4%

20.9

5,921%

10.3

72.4%

Thu nhập khác

0.2

-90.8%

0

-99.8%

0

1,182%

0.2

103.4%

2.5

1,355%

0.1

2,911%

0

-98.8%

0.1

-54.9%

Chi phí khác

-6.6

-5,895%

-6.9

-5,903%

-0.6

-143.5%

0

100%

-0.1

-91.1%

-0.1

N/A

-0.2

-20,672%

-0.2

-21.7%

Thu nhập khác, ròng

-6.3

-361%

-6.9

N/A

-0.6

-141%

0.2

266.9%

2.4

1,975%

0

-60%

-0.2

-602%

-0.1

-410.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-14.3

67.9%

-23.8

-224.8%

-0.6

-102.9%

-17.7

-273.7%

-44.6

-9,917%

19.1

231.2%

20.6

6,754%

10.2

69.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

96.8%

N/A

N/A

3.8

30,720%

3.8

-231.2%

4.1

N/A

2

-73.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

96.8%

N/A

N/A

3.8

30,720%

3.8

-231.2%

4.1

N/A

2

-73.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-14.3

65%

-23.8

-256%

-0.7

-104.5%

-17.7

-317.1%

-40.8

-9,323%

15.3

231.2%

16.5

5,423%

8.1

69%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-14.3

65%

-23.8

-256%

-0.7

-104.5%

-17.7

-317.1%

-40.8

-9,323%

15.3

231.2%

16.5

5,423%

8.1

69%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả