menu
24hmoney
Tín hiệu
DLD (UPCOM)

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

(DakLak Tourist Joint-stock Company)
6.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:49 21/06

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/19 % Q3/18 Q2/19 % Q2/18 Q3/18 % Q3/17 Q2/18 % Q2/17 Q1/18 % Q1/17 Q4/17 % Q4/16 Q3/17 % Q3/16 Q2/17 % Q2/16

Doanh thu

13.9

-13%

17

-2.3%

16

4%

17.4

-9.6%

13.9

-24%

16.3

-19.8%

15.4

-19.8%

19.2

-5.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

13.9

-13%

17

-2.3%

16

4%

17.4

-9.6%

13.9

-24%

16.3

-19.8%

15.4

-19.8%

19.2

-5.7%

Giá vốn hàng bán

12.2

17.4%

13.2

8.4%

14.8

-10.5%

14.4

3.8%

12.8

17.1%

15

10%

13.4

14.1%

15

10.7%

Lợi nhuận gộp

1.7

42.1%

3.8

27.1%

1.2

-39.9%

3

-30.2%

1.1

-61.5%

1.3

-64%

2

-44.6%

4.2

17.5%

Thu nhập tài chính

0.6

88.2%

0

19.4%

0.3

17,712%

0

-99.9%

0

-94.3%

0.4

18,021%

0

-88.8%

0.3

12,513%

Chi phí tài chính

2.7

-51.1%

1.9

-3.9%

1.8

0.5%

1.8

-1.1%

1.8

4.7%

1.8

26.6%

1.8

7%

1.8

-1.6%

Chi phí tiền lãi

2.7

-51.1%

1.9

-3.9%

1.8

0.5%

1.8

-1.1%

1.8

4.7%

1.8

26.6%

1.8

7%

1.8

-1.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.2

-8.2%

0.2

4.4%

0.1

3.7%

0.2

2.8%

0.2

8.4%

0.2

21.5%

0.1

20.6%

0.2

28.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.8

-4.6%

2

-8.7%

1.7

-3.6%

1.8

9.3%

1.6

19.4%

2

-224.3%

1.7

37.1%

2

38.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-2.3

-9.3%

-0.3

66.2%

-2.1

-32.4%

-0.9

-256.6%

-2.5

-106.5%

-2.2

-538.4%

-1.6

-41%

0.6

132.9%

Thu nhập khác

0

-74.2%

0

-46%

0.1

-3.8%

0.1

499.2%

0.1

-2.6%

0.1

53%

0.1

276.4%

0

-62.5%

Chi phí khác

-0

54.4%

-0.1

-547.3%

-0

-2.7%

-0

29.3%

-0

-124%

-0

31.4%

-0

83.4%

-0

-101.6%

Thu nhập khác, ròng

0

-77.1%

-0

-192.1%

0.1

-4.6%

0

812.3%

0.1

-34.1%

0.1

75.2%

0.1

299.1%

-0

-136.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-2.3

-11.8%

-0.3

59.6%

-2

-33.9%

-0.8

-250.6%

-2.4

-116.5%

-2.1

-490.6%

-1.5

-32%

0.6

132.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-2.3

-11.8%

-0.3

59.6%

-2

-33.9%

-0.8

-250.6%

-2.4

-116.5%

-2.1

-490.6%

-1.5

-32%

0.6

132.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-2.3

-11.8%

-0.3

59.6%

-2

-33.9%

-0.8

-250.6%

-2.4

-116.5%

-2.1

-490.6%

-1.5

-32%

0.6

132.9%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả