menu
24hmoney
Tín hiệu
DC4 (HOSE)

Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings

(DIC Holdings Construction JSC)
10.40 -0.20 (-1.89%)

Cập nhật lúc 14:45:02 19/07

KL: 181,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

111.9

209.8%

320.7

222%

138.4

260.5%

84.4

69.1%

36.1

-52.7%

99.6

-36.9%

38.4

-62%

49.9

-81.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

111.9

209.8%

320.7

222%

138.4

260.5%

84.4

69.1%

36.1

-52.3%

99.6

-36.9%

38.4

-62%

49.9

-81.2%

Giá vốn hàng bán

90.3

-216.1%

129.3

-50.6%

125

-364.4%

72.4

-90.6%

28.6

54.2%

85.9

34.9%

26.9

68.5%

38

83%

Lợi nhuận gộp

21.6

186%

191.4

1,296%

13.4

16.5%

12

0.7%

7.5

-43.7%

13.7

-47.4%

11.5

-26%

11.9

-71.7%

Thu nhập tài chính

0.2

-62.2%

0.4

-39.1%

0.1

-79.5%

0.1

-94.8%

0.6

77.8%

0.6

20%

0.3

42.3%

1

190.8%

Chi phí tài chính

6.7

-340.8%

17.1

-956.1%

2.1

-58.9%

5.6

3%

1.5

-7.8%

1.6

-59%

1.3

-54.2%

5.8

-486.1%

Chi phí tiền lãi

6.7

-347.6%

17.1

-5,826%

2.1

-26.2%

5.4

-341.9%

1.5

-7.3%

0.3

71.7%

1.7

-94.1%

1.2

-23%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.1

61.9%

0.4

75.2%

0.3

90.9%

0.5

79.1%

0.2

65.1%

1.6

21.4%

3.8

-505.9%

2.4

-8.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.7

-10.3%

48.8

-382.8%

5.6

7.9%

8.8

9.1%

5.2

9.2%

10.1

-4.6%

6

9.8%

9.7

24.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

9.2

656.8%

125.4

12,419%

5.4

747.7%

-2.9

42.2%

1.2

-79.3%

1

-92.8%

0.6

-91.5%

-5

-119%

Thu nhập khác

0

-99%

0.6

2,193%

0.2

414.1%

1.3

-33.5%

0.4

373.5%

0

-81.3%

0

-35.9%

2

916.1%

Chi phí khác

-2.6

-42,367%

-0

-11.8%

-0.3

-460.9%

-0

93.4%

-0

91%

-0

86.9%

-0.1

-9,405%

-0.3

75.5%

Thu nhập khác, ròng

-2.5

-810.2%

0.6

72,824%

-0.1

-646.9%

1.3

-23.3%

0.4

3,364%

-0

98.8%

-0

-116.3%

1.7

272.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

6.7

323.6%

126

12,484%

5.3

749.4%

-1.6

52%

1.6

-73.3%

1

-92.7%

0.6

-91.8%

-3.3

-113%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.1

-97%

26.6

-1,719%

1.9

-359.6%

0.9

-312.1%

1.6

-21.4%

1.5

50.9%

0.4

79.6%

0.2

96.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1

94.1%

0.9

715.2%

0.5

504.5%

0.2

-31.8%

0.5

243.6%

0.1

-218.7%

0.1

N/A

0.2

-117.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2

-98.3%

25.7

-1,493%

1.4

-160.3%

1.1

-187%

1.1

33.5%

1.6

43.5%

0.5

73.5%

0.4

93%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

4.5

844.7%

100.3

16,460%

4

3,877%

-2.7

26.5%

0.5

-88.8%

-0.6

-105.6%

0.1

-98.2%

-3.7

-118.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

24.1%

-0

92.4%

-0.1

-48.1%

-0

25.7%

-0.1

-3,779%

-0.1

-196.2%

-0

-347.3%

-0.1

-133.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

4.6

747.6%

100.3

19,531%

4

2,732%

-2.7

26.5%

0.5

-87.4%

-0.5

-104.8%

0.1

-97.5%

-3.6

-118.6%

EPS Quý

87

866.7%

1,910

N/A

77

2,466%

-50

31.5%

9

-89.4%

N/A

N/A

3

-98.2%

-73

-112.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả