menu
24hmoney
Tín hiệu
CTI (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

(Cuong Thuan Idico Development Investment Corporation)
13.20 -0.15 (-1.12%)

Cập nhật lúc 14:45:37 06/02

KL: 170,900 CP

Tin về mã CTI Bài viết về mã CTI
Xem thêm Xem thêm